Sgip i'r prif gynnwys

Cefnogi Ni

Drwy gefnogi oriel Môn gyda rhodd, Aelodaeth neu wirfoddoli rydych yn helpu oriel Môn i fod yn gartref i dreftadaeth a diwylliant Ynys Môn.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Oriel Môn yn nechrau 2020 i gefnogi Oriel Môn.

Mae eich cefnogaeth yn caniatau i ni guradu arddangosfeydd o bwysigrwydd cenedlaethol, ddatblygu ein rhaglen addysg, cyd weithio gyda’n cymunedau a chynnal ac astudio ein casgliadau.