Sgip i'r prif gynnwys

Cwrdd â'r tim

Mae Oriel Môn yn cael ei redeg gan dîm bach, ymroddedig o staff cyfeillgar

Caiff Oriel Môn ei rhedeg gan dîm bach, ymroddedig o staff cyfeillgar. Rheolir Oriel Môn gan Gyngor Sir Ynys Môn ac fe’i cefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag a'r cyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd.

Esther Roberts
Uwch-reolwr
Ian Jones
Rheolwr Adeiladau a Chasgliadau
Ceri Williams
Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu
Nicola Gibson
Rheolwr Profiad Ymwelwyr
Gwyndaf Hughes
Cydlynydd Adeiladau a Chasgliadau
Betsan Lloyd
Cydlynydd Busnes
Mary Jones - Parry
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Enid Thomas
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Ffion Griffiths
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Nia Williams
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Kevin Owen
Glanhawr