Sgip i'r prif gynnwys

Cwrdd â'r tim

Mae Oriel Môn yn cael ei redeg gan dîm bach, ymroddedig o staff cyfeillgar

Caiff Oriel Môn ei rhedeg gan dîm bach, ymroddedig o staff cyfeillgar. Rheolir Oriel Môn gan Gyngor Sir Ynys Môn ac fe’i cefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, edrychwch ar ein swyddi gwag a'r cyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd.

Kelly Parry
Uwch-reolwr
Ian Jones
Rheolwr Adeiladau a Chasgliadau
Miriam Roberts
Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu
Nicola Gibson
Rheolwr Profiad Ymwelwyr
Gwyndaf Hughes
Cydlynydd Adeiladau a Chasgliadau
Betsan Lloyd
Cydlynydd Busnes
Ffion Griffiths
Uwch Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Valmai Owens
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Mary Jones-Parry Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr Nia Williams
Cynorthwy-ydd Profiad Ymwelwyr
Kevin Owen
Glanhawr

Kally Davies Cydlynydd Dysgu ac Ymgysylltu