Sgip i'r prif gynnwys

Newyddion

Straeon Crwydrol

Mae cyfle newydd yn disgwyl dau o artistiaid i allu gweithio ar brosiect unigryw yn Oriel Môn. Mae tri darn o waith celf wedi eu rhoi i gasgliad yr Oriel diolch i garedigrwydd y Prosiect Straeon Teithiol (Travelling Stories Project) a reolir gan dîm Amgueddfa a Galeri Celf Buxton ar ran Cyngor Swydd Derby. Fel rhan o’r prosiect hoffai Oriel Môn wahodd dau artist, un awdur ac un artist gweledol, i edrych yn greadigol ar y straeon mae ein gwaith celf newydd yn eu hadrodd a dod o hyd i ffyrdd o rannu straeon a fydd yn ysbrydoli, yn creu chwilfrydedd neu’n denu ymwelwyr i fod â dealltwriaeth ddyfnach o’n casgliadau.

Am wybodaeth bellach, lawrlwythwch y ddogfen isod.