Sgip i'r prif gynnwys

Polisiau

Cenhadaeth, nodau a pholisïau

Mae Oriel Môn yn newid bywydau trwy ofalu am dreftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn a’u dehongli a’u hyrwyddo. Mae'n ceisio ysbrydoli creadigrwydd, a rhoi cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb. 

Nodau:

  1. Cael ymwelwyr i fod â diddordeb mewn casgliadau ac arddangosfeydd ysbrydoledig ar garreg y drws
  2. Creu atyniad blaenllaw sy'n diffinio ynys a'i phobl
  3. Cynnig gofod cymdeithasol cyffredin gyda chyfleoedd cyffrous i gymryd rhan
  4. Datblygu canolfan ragoriaeth wydn, gynaliadwy ac arloesol.

 

Caiff Oriel Môn ei rheoli a’i chynnal gan Gyngor Sir Ynys Môn, ac mae'n rhan o'r Adran Ddysgu. Mae Oriel Môn yn cydymffurfio â pholisïau a strategaethau Cyngor Ynys Môn ac yn cyfrannu atynt yn ogystal ag â strategaethau cenedlaethol a dogfennau cyfreithiol, megis y Ddeddf Llesiant.

Mae Oriel Môn yn Amgueddfa Achrededig Llawn (rhif.156) ac mae'n rhan o rwydwaith mawr o amgueddfeydd gan gynnwys Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, Cymdeithas yr Amgueddfeydd, Cymdeithas yr Amgueddfeydd Annibynnol a Chymdeithas y Mentrau Diwylliannol. Cefnogir Oriel Môn gan Ymddiriedolaeth Oriel Môn ac mae'n gweithio'n agos ag Ymddiriedolaeth Kyffin Williams.