Sgip i'r prif gynnwys
19.09.20 - 01.11.20

Ceri Pritchard

Am ddim

Ymyl Rhyfedd Realiti - Rhan 2

Fy man cychwyn yw elfennau cyffredin. Rwy’n ceisio herio ein cysyniadau o’r hyn yr ydym yn ei ddeall i fod yn realiti. Rwy’n manteisio ar sefyllfaoedd cyferbyniol o fygythiad a hiwmor, o gysur ac ansicrwydd, neu drefn ac anhrefn. I mi, mae paentio hefyd yn ymwneud â rhoi fy hun mewn tir anghyfarwydd a dod o hyd i lwybr gweledol yn ôl i le mwy cyfarwydd.

19.09.20 - 01.11.20
Cynllunio eich ymweliad