Sgip i'r prif gynnwys
20.01.24 - 03.03.24

Cymdeithas Clybiau Celf Ynys Môn

Mae'r gwaith celf sy'n cael ei arddangos yn yr arddangosfa yma yn cynnwys paentiadau, portreadau, cerfluniau a gwaith argraffu a digidol.

Mae Ynys Môn yn ysbrydoli mewn sawl ffordd - y goleuni, y dirwedd, y bobl a'i diwylliant. Mae hyn i'w weld yn ansawdd ac amrywiaeth y gwaith sy'n cael ei arddangos yn yr arddangosfa boblogaidd hon gan aelodau Cymdeithas Clybiau Celf Ynys Môn.

Yn yr arddangosfa hon, a gynhelir bob dwy flynedd, mae panel o feirniaid yn dewis gwaith o blith amrywiaeth eang o gynigion sy'n adlewyrchu gwahanol gyfryngau, arddulliau a thestunau. Mae'r gwaith celf sy'n cael ei arddangos yn cynnwys paentiadau, portreadau, cerfluniau a gwaith argraffu a digidol. Mae'r arddangosfagyffroes ac eclectig hon bob amser yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

ffotograff o agoriad yr arddangosfa gyda pobol yn sefyll
Lluniadu o Pont Menai gan Dorothy M Williams
Enillydd - Lluniadu / Argraffu / Celf Gain Digidol : Dorothy M Williams
Llun o rhannau sgerbwd gan Dorothy M Williams
Prif Enillydd - Dorothy M Williams
Paentiad o ffrogiau parti priodas o farchnad Boulac, Cairo
Enillydd - Paentio / Gludwaith : Cath Barnes
Cerflun o ffigwr gorweddol gyda llinell
Enillydd - Cerflunio / 3D : Andy Dobbie
20.01.24 - 03.03.24