Sgip i'r prif gynnwys

Oriel Charles Tunnicliffe

Teyrnged barhaol i un o brif arlunwyr bywyd gwyllt yr ugeinfed ganrif - gwaith Charles F. Tunnicliffe.

Ym Malltraeth ger aber yr Afon Cefni ar Ynys Môn yr oedd stiwdio yr artist ac o’r stiwdio hon y bu’n gweithio am 35 mlynedd.

Lluniau yn portreadu cyfoeth bywyd gwyllt Môn a ddaeth ag enwogrwydd i Charles Tunnicliffe ond hefyd roedd yn cynhyrchu tirluniau ac astudiaethau o bobl leol.

Charles Tunnicliffe Be sy' mlaen