Sgip i'r prif gynnwys
14.09.21 - 13.02.22

Wanda Garner - 'Mae pob darlun yn adrodd stori'

Am ddim

Arddangosfa yn yr Oriel Hir gan yr artist leol Wanda Garner

‘Mae pob darlun yn adrodd stori’

Wanda Garner https://wandagarnerartistprintmaker.co.uk/

Wrth i mi gwblhau fy ngwaith MA ar hyn o bryd rydw i wedi fy arwain i lawr nifer o lwybrau ac rydw i wedi mwynhau’r amrywiaeth a’r heriau.
Yr hyn, fodd bynnag, sy’n parhau wrth wraidd fy nghrefft yw fy niddordeb yn y naratif a fy niddordeb mewn creu lluniau a phrintiau a hynny bennaf; collagraff, sychbwynt a monoprint.
Mae’r syrcas yn ffynhonnell gyson o ysgogiad ac rydw i wedi edrych ar rai thema crefyddol yn ddiweddar.
Mae gan yr holl ddarnau sydd wedi eu dewis ar gyfer yr arddangosfa hon stori tu ôl iddynt.
Gwahoddir y sawl sy’n edrych i greu dehongliad eu hunain.

WG03Sacrificial 2
Wanda Garner Aberthol II
WG02girl in a hoop
Wanda Garner 'Merch mewn Cylchrwy'