Sgip i'r prif gynnwys
19.08.20 - 15.11.20

William Roos

Portread Artist

William Roos (1808–1878), a anwyd yn Amlwch, oedd yr artist Cymreig mwyaf cynhyrchiol yn ystod tri chwarter cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Teithiodd ar hyd ac ar led, gan baentio ffigyrau cyhoeddus enwog a’r dosbarth canol cefnog yng Nghymru a’r cymunedau Cymreig yn Llundain a Lerpwl. Mae’r arddangosfa hon, y fwyaf erioed o’i waith, yn dilyn ei stori hynod ddiddorol fel artist crwydrol ac yn dwyn sylw at ei bortreadau, ei baentiadau marchogol a’i dirluniau pwysicaf.

Gwnaed yr arddangosfa hon yn bosibl gyda grant o Gronfa Rhaglen Fenthyg Weston trwy’r Art Fund. Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn.

Logos