Sgip i'r prif gynnwys

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli gyda Oriel Môn

Os ydych yn mwynhau gweithio gyda phobl, â diddordeb mewn celf neu hanes, ac yn barod i roi help llaw - gwirfoddoli yn Oriel Môn yw’r peth i chi. Mae gwirfoddoli gyda ni’n brofiad gwerth chweil, heriol, pleserus a chymdeithasol. Ar hyn o bryd mae gennym bum rôl gwirfoddoli. Os hoffech wirfoddoli gyda ni, edrychwch ar ddisgrifiadau o’r rolau penodol isod, a llenwch y ffurflen gais gychwynnol hon. Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gais, byddwn yn trefnu amser cyfleus i gael trafodaeth anffurfiol am y rôl a'ch diddordeb a’r amser y gallwch ymrwymo iddo. Ar ôl y drafodaeth hon, os yw'r ddwy ochr yn hapus gyda'r ymrwymiad, gofynnwn i wirfoddolwyr lofnodi Cytundeb Gwirfoddolwyr. Yna byddwch yn wirfoddolwr cofrestredig gyda ni a byddwn yn cadw cofnod o'r oriau a weithiwyd. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rolau sy'n ymdrin â’r cyhoedd, a Chymraeg yw'r iaith a siaredir yn y gweithle.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Esther Roberts

Ffurflenni Cais a Chytundeb

Disgrifiadau Rôl