Sgip i'r prif gynnwys

Prosiectau

Mae Oriel Môn yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau gwahanol i sicrhau ein bod yn rhoi’r gwasanaeth gorau gallwn.

Ar y tudalen hwn gallwch weld manylion am rhai o’n prosiectau diweddaraf.  Fel Amgueddfa Achrededig rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau grant megis Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn Trust.  Mae pob prosiect yr ydym yn gweithio arnynt yn gweithio i ehangu mynediad i’n casgliadau er budd iechyd a lles ein defnyddwyr.   Os hoffech wybod mwy, bod yn rhan o brosiect, creu prosiect gyda ni neu os hoffech gefnogi unrhyw un o’n prosiectau yna gwelwch ein tudalen Cysylltwch â ni.    

Celf a cherdded: Teithiau tywys Kyffin Williams Cysylltu â ni
Plant yn lluniadu