Sgip i'r prif gynnwys

Teuluoedd

Mae rhywbeth i bob oed yn Oriel Môn a'r cyfle i ddysgu fel teulu.

Gyda dau ofod arddangos mawr gydag arddangosfeydd cyfnewidiol, bydd rhywbeth newydd i'w weld bob amser ac mae ein gofod dysgu pwrpasol yn yr amgueddfa’n rhoi cyfleoedd i bob oed ddysgu trwy chwarae. Yn ystod gwyliau’r ysgol byddwn hefyd yn cynnal gweithgareddau celf i deuluoedd. Rhaid archebu ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiadau hyn; gweler ein tudalen digwyddiadau am fanylion. Ar gael hefyd i deuluoedd gymryd eu benthyg yn ystod eu hymweliad yng ngwyliau’r ysgol mae sachau cefn yr Oriel. Mae'r sach gefn yn llawn o weithgareddau sy'n gysylltiedig â'n harddangosfeydd. Mae'r holl weithgareddau wedi'u teilwra yn ôl oedran ac yn cynnwys gweithgareddau i'r teulu cyfan.

Teulu yn yr Oriel