Sgip i'r prif gynnwys

Siop

Mae Oriel Môn â siop ble gallwch brynu dewis unigryw o anrhegion, llyfrau, teganau, gemwaith, cardiau cyfarch a deunyddiau cefl a chrefft.

Gallwch brynu printiau, cerdiau a llyfrau o ddetholiad o waith gan Kyffin Williams, Charles Tunnicliffe a’r Chwiorydd Massey fel anrheg neu sŵfenir unigryw. Gallwch brynu rhain yma hefyd, yn ein siop ar lein.

Rydym yn hynod falch o’n cysyltiadau lleol ac rydym bob amser yn arddangos nwyddau lleol sy’n cael eu gwneud gan wneuthurwyr lleol. Mae’r siop yn gyfle i chi gael rhywbeth unigryw o’r ardal leol.

Mae’r nwyddau rydym yn eu gwerthu wedi cael eu dewis yn arbennig, gyda phwyslais ar ddyluniad trawiadol ac ansawdd rhagorol, felly rydych yn siwr o gael gafael ar ddarn o waith unigryw yw drysori.

Oriel Môn Shop

Talebau anrheg

Ydych chi’n cael trafferth meddwl am anrheg

Caffi

Mae Café Dewi, Hosbis Dewi Sant yn Oriel Môn yn cynnig...

Cynllunio eich ymweliad

Mae'r Orielau a caffi wedi ail-agor

Cysylltu â ni

Os oes gennych ymholiad ynghylch unrhyw elfen o waith...