Sgip i'r prif gynnwys

Cynllunio eich ymweliad

Mae'r Orielau a'r siop ar agor

Rydym ar agor Dydd Mawrth i Ddydd Sul, 10-5 ac mae croeso i bawb.

Gofynnwn i'n gwsmeriaid gadw at weithdrefnau diogelwch ar y safle trwy defnyddio diheintydd dwylo, cadw pellter o 2 fedr oddi wrth staff ac ymwelwyr eraill a dilyn y llwybrau ar y safle. Os mae'n brysur, mae'n syniad da i wisgo gorchudd gwyneb.

Mae’r mesurau diogelwch hyn ar waith er mwyn cadw ein staff a’n ymwelwyr yn ddiogel.

Nid oes angen archebu tocyn arlein o flaen llaw.  

Mae Caffi Dewi Oriel Môn bellach wedi cau.  Tra fyddwn yn edrych am darparwr caffi newydd, mae croeso i chi brynu diod a danteithion o'r siop a'i fwyta yng nghofod y caffi.  Neu gallwch ddwad a picnic gyda chi.  

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni.

Archebwch eich ymweliad ar-lein yn agor ffenestr newydd Gwybodaeth Coronafeirws