Sgip i'r prif gynnwys

Cynllunio eich ymweliad

Ailagor drysau Oriel Môn - newidiadau y gallwch eu disgwyl

Rydym i gyd wedi gweithio'n galed i fedru ailagor ein drysau ers Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020. Lles a diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Rydym wedi gwneud newidiadau ar y safle, yn ogystal â newidiadau i sut mae pobl yn trefnu eu hymweliad.

Gweler isod grynodeb o'r newidiadau wrth glicio'r ddolen isod:

  • Ein amseroedd agor newydd yw: Dydd Mercher i Ddydd Sul, 10 - 4.
  • Mynediad am DDIM.
Gwybodaeth Coronafeirws

Archebu Tocyn Ar-lein

Byddwn yn annog bawb archebu eu hymweliad am ddim trwy system ar-lein newydd o docynnau amser. Bydd hyn yn sicrhau y bydd modd i ni reoli’n ddiogel faint o bobl fydd ar y safle ar unrhyw adeg.  Mae'r system hefyd yn gydnaws â'r cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.  Ni fyddwn yn caniatáu mynediad i’r rheini nad ydynt yn fodlon rhannu eu manylion cyswllt ar gyfer y cynllun Profi, Olrhain a Diogelu. 

Dolen Bwcio yn agor ffenestr newydd