Sgip i'r prif gynnwys

Cynllunio eich ymweliad

Mae'r Orielau a caffi wedi ail-agor

Bydd disgwyl i gwsmeriaid gadw at weithdrefnau diogelwch ar y safle, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, defnyddio diheintydd dwylo, cadw pellter o 2 fedr oddi wrth staff ac ymwelwyr eraill a dilyn y llwybrau ar y safle.

Mae’r mesurau diogelwch hyn ar waith er mwyn cadw ein staff a’n ymwelwyr yn ddiogel.

Fe'ch cynghorir i archebu tocyn i'r arddangosfa ymlaen llaw gan fod capasiti ymwelwyr ar y safle wedi ei leihau. Nid yw’n angenrheidiol - mi fedrwn gymryd eich manylion cyswllt wrth i chi ddod i mewn yn unol â gofynion Profi, Olrhain a Diogelu.

Oriau gweini Caffi Dewi Oriel Môn fydd rhwng 10yb a 4.45yh (yr amser olaf ar gyfer archebu bwrdd fydd 3.15yh). Bydd mannau eistedd tu fewn a thu allan ar gael ac mae'n syniad da archebu er mwyn osgoi cael eich siomi. Bydd byrddau ar gael am awr a hanner.

I archebu bwrdd yn y caffi, neu am wybodaeth bellach galwch Caffi Dewi Oriel Môn: 01248 751 516.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni.

Archebu tocyn ar-lein

Byddwn yn annog bawb archebu eu hymweliad am ddim trwy system ar-lein newydd o docynnau amser.

Bydd hyn yn sicrhau y bydd modd i ni reoli’n ddiogel faint o bobl fydd ar y safle ar unrhyw adeg. Mae'r system hefyd yn gydnaws â'r cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Ni fyddwn yn caniatáu mynediad i’r rheini nad ydynt yn fodlon rhannu eu manylion cyswllt ar gyfer y cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Archebwch eich ymweliad ar-lein yn agor ffenestr newydd Gwybodaeth Coronafeirws