Sgip i'r prif gynnwys

Cynllunio eich ymweliad

Ailagor drysau Oriel Môn - newidiadau y gallwch eu disgwyl

Yn dilyn cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru (19.12.20) bydd yr Oriel yn cau hyd nes y bydd newidiadau i'r cyfyngiadau.  Nadolig Llawen i'n cwsmeiriaid ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn ôl yn 2021 pan y bydd yn saff i wneud.

Am y tro, ni fydd modd gweld celf Aimee Jones, printiau lliwgar Callie Jones, arddangosfa dyfrlliwiau George Cockram, arddangosfa o waith cynnar Charles Tunnicliffe nac arddangosfa am gloddfeydd Parc Cybi. Rydym wrthi’n brysur iawn yn ychwanegu lluniau o’r arddangosfeydd yma i’n gwefan fel bod modd eu gweld ar-lein 

Mi fydd y caffi yn cau dros dro yn dilyn y cyhoeddiad. Edrychwch allan am ddiweddariadau i'r caffi ar dudalen facebook Caffi Dewi, Hosbis Dewi Sant.

 

Gwybodaeth Coronafeirws