Sgip i'r prif gynnwys

Cartref

28.01.23 - 18.02.24

Tair Hen Delyn

Arddangosfa wedi'i rhoi at ei gilydd gan y cerddor traddodiadol Huw Roberts sy'n croniclo hanes swynol tair telyn deires sydd â chysylltiadau cryf ag Ynys Môn

Be sy' mlaen

Gweld popeth
Arddangosfa
21.02.23 - 18.06.23
Peter Moore
Arddangosfa
29.04.23 - 11.06.23
Grŵp 56 Cymru
Casgliadau

Gellir gweld samplau o uchafbwytiau o’n casgliad isod. ...

Amgueddfa

Amgueddfa Oriel Môn

Siop

Mae Oriel Môn â siop ble gallwch brynu dewis unigryw o...

Cynllunio eich ymweliad

Mae'r Orielau a'r siop ar agor

Caffi

Mae Caffi Bach y Bocs ar agor

Dysgu

Dysgu yn Oriel Môn

Formed in 1990 to house the Charles F. Tunnicliffe collection, Oriel Môn is an art gallery and museum at the heart of Anglesey.

Mae’r Oriel yn newid bywydau trwy ofalu am dreftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn a’u dehongli a’u hyrwyddo. Ceisia ysbrydoli creadigrwydd, a chyflwyno cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach caiff Oriel Môn ei rheoli gan Gyngor Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn. Mae incwm o werthu celf, nwyddau yn y siop, rhoddion a llogi’r lleoliad yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned, cadwraeth ac artistig.