Sgip i'r prif gynnwys

Cartref

09.03.24 - 21.04.24

Glyn Davies

Mae 2024 yn garreg filltir i’r ffotograffydd tirweddau proffesiynol,Glyn Davies BA,gan ei bod yn nodi ei benblwydd yn 60 a gyrfa sydd wedi rhychwantu 40 mlynedd

Casgliadau

Gellir gweld samplau o uchafbwytiau o’n casgliad isod. ...

Amgueddfa

Amgueddfa Oriel Môn

Siop

Mae Oriel Môn â siop ble gallwch brynu dewis unigryw o...

Cynllunio eich ymweliad

Mae'r Orielau a'r siop ar agor

Caffi

Caffi Bach y Bocs yn Oriel Môn

Dysgu

Dysgu yn Oriel Môn

Formed in 1990 to house the Charles F. Tunnicliffe collection, Oriel Môn is an art gallery and museum at the heart of Anglesey.

Mae’r Oriel yn newid bywydau trwy ofalu am dreftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn a’u dehongli a’u hyrwyddo. Ceisia ysbrydoli creadigrwydd, a chyflwyno cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach caiff Oriel Môn ei rheoli gan Gyngor Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn. Mae incwm o werthu celf, nwyddau yn y siop, rhoddion a llogi’r lleoliad yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned, cadwraeth ac artistig.