Sgip i'r prif gynnwys

Rhoi i'r casgliad

Mae Oriel Môn yn helpu i ofalu am dreftadaeth, traddodiadau a hanes yr ynys.

Fel amgueddfa achrededig rydym yn datblygu’n daliadau’n barhaus, yn casglu gwrthrychau a gweithiau celf sydd â chysylltiad ag Ynys Môn ac sy'n berthnasol iddi.

Rydym yn ddiolchgar i'r rhai sy'n rhoi rhodd i’n casgliadau ac yn eu cefnogi. Fodd bynnag, ni allwn dderbyn popeth a rhaid i ni asesu pa mor addas ydynt ar gyfer y casgliad.

Cysylltwch â ni os oes gennych eitem yr hoffech ei chynnig fel rhodd i'r amgueddfa. Mae modd gweld ein polisi casglu, sy'n tynnu sylw at ein prif feysydd diddordeb, yma

Link -