Neidio i'r prif gynnwys
Logo

Defnyddio'r casgliad

Mae casgliadau yn diogelu treftadaeth Ynys Môn. Fe'u defnyddir hefyd at ddibenion ymchwil, astudio ac addysgol.

Mae gan Oriel Môn wrthrychau, gweithiau celf ac eitemau sydd â chysylltiad ag Ynys Môn neu sy'n berthnasol iddi. Fe'u cedwir mewn ymddiriedolaeth i helpu i ddiogelu ein treftadaeth a'n traddodiadau.

Caiff rhai eitemau eu harddangos yn barhaol, tra caiff eraill eu dangos mewn sioeau â thema fel rhan o'n rhaglen arddangos dros dro.

Defnydd o'r cagliadau

Defnyddir casgliadau hefyd at ddibenion ymchwil, astudio ac addysgol. Fel amgueddfa achrededig rydym hefyd yn rhoi benthyg casgliadau i sefydliadau tebyg eraill.

Gwaith ymchwil

Mae Oriel Môn yn croesawu ymchwilwyr ac yn gweithio gyda llawer o sefydliadau ac unigolion preifat. Mae'r holl gasgliadau ar gael i'w gweld wrth drefnu ymlaen llaw. Mae delweddau ar gael ar gais.

Defnydd masnachol

Gallwn gyflenwi delweddau o eitemau o’r casgliad at ddefnydd masnachol a dibenion ffilmio. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Prosiectau

Gwarchod casgliad o lyfrau brasluniau Charles F. Tunnicliffe.

Fe’i hariennir gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Genedlaethol. Golygai’r prosiect hwn warchod 52 o gyfrolau o gasgliad o lyfrau brasluniau anhygoel yr arlunydd. Comisiynwyd y rhwymwr llyfrau a'r cadwraethwr o fri, Julian Thomas, i ymgymryd â’r gwaith, a gymerodd bron i 12 mis i'w gwblhau.

Ynys Môn Fesolithig

Mae Oriel Môn yn cefnogi prosiectau archeolegol ac ymchwilwyr. Roedd hyn yn cynnwys y prosiect diweddar hwn a gynhaliwyd gan Carol White, myfyrwraig doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Y nod yw dysgu mwy am y cyfnod Mesolithig ar Ynys Môn, pan ymsefydlodd pobl yn yr ardal gyntaf wedi enciliad yr Oes Iâ ddiwethaf a phan ffurfiwyd Ynys Môn yn ynys.

Bydd Oriel Môn yn storfa ar gyfer darganfyddiadau'r gwaith ymchwil hwn unwaith y bydd y prosiect wedi'i gwblhau.

Gofalu am y casgliadau

Mae Oriel Môn yn ymdrechu'n gyson i wella’r gofal o gasgliadau. Mae gennym raglen barhaus o aildrefnu ac ailfframio lluniadau a dyfrlliwiau o'r casgliad o gelfyddyd gain i safonau amgueddfa.

Y tu ôl i’r llenni

O bryd i'w gilydd mae Oriel Môn yn caniatáu i bobl weld casgliadau nad ydynt, fel arfer, yn cael eu harddangos. Digwydd hyn fel arfer ar ffurf teithiau ‘y tu ôl i’r llenni’ a drefnwyd ymlaen llaw. Gweler ‘digwyddiadau’ i gael gwybodaeth am deithiau sydd ar y gweill.