Sgip i'r prif gynnwys

Defnyddio'r casgliad

Mae casgliadau yn diogelu treftadaeth Ynys Môn. Fe'u defnyddir hefyd at ddibenion ymchwil, astudio ac addysgol.

Mae gan Oriel Môn wrthrychau, gweithiau celf ac eitemau sydd â chysylltiad ag Ynys Môn neu sy'n berthnasol iddi. Fe'u cedwir mewn ymddiriedolaeth i helpu i ddiogelu ein treftadaeth a'n traddodiadau. Caiff rhai eitemau eu harddangos yn barhaol, tra caiff eraill eu dangos mewn sioeau â thema fel rhan o'n rhaglen arddangos dros dro.

Defnyddir casgliadau hefyd at ddibenion ymchwil, astudio ac addysgol. Fel amgueddfa achrededig rydym hefyd yn rhoi benthyg casgliadau i sefydliadau tebyg eraill.