Sgip i'r prif gynnwys

Ysgolion

Cynigia ein rhaglen ysgolion weithdai ac adnoddau amrywiol sy'n gysylltiedig â'n harddangosfeydd a'n casgliadau.

Caiff pob un o'n gweithdai ei gynnal gan aelodau o staff y tîm dysgu sy'n wybodus ac â phrofiad o roi cyfleoedd dysgu llawn gwybodaeth a hwyl. Cynllunnir ein holl gynigion gan ystyried cwricwlwm yr ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion gweler y daflen isod.

Gallwn hefyd drafod ymweliadau pwrpasol wedi'u teilwra i anghenion eich ysgol. Cysylltwch â'r cydlynydd dysgu ac ymgysylltu i drafod eich ymweliad. Mae’n hanfodol archebu ar gyfer ein rhaglen ysgolion.

E-bost: CeriWilliams@ynysmon.gov.uk
Rhif Ffôn: 01248 724444