Sgip i'r prif gynnwys
22.09.20 - 21.02.21

Aimee Louise Jones

Elfena o’r Tirlun

Mae prif bwnc fy ngwaith yn canolbwyntio ar bresenoldeb y Corvidae; maent yn tynnu oddi wrth swˆn cefndirol bywyd bob dydd o fewn eu cynefinoedd gwledig. Mae’r pwnc yn cael ei bortreadu drwy luniau ac amrywiaeth o dechnegau argraffu megis ysgythru, colagraff a thorri leino. Mae gen i hefyd ddiddordeb mewn agweddau eraill o fywyd gwledig a’r bywyd gwyllt sy’n byw yng nghefn gwlad.

Nid yw'n bosib gweld arddangosfa Aimee yn yr Oriel ar hyn o ryd oherwydd cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol.  Gallwch weld y gwaith i gyd isod.  Os hoffech brynu unrhyw ddarn yna cysylltwch gyda'r Oriel.