Sgip i'r prif gynnwys
24.02.24 - 19.01.25

Mapio Ynys Môn

Am ganrifoedd mae mapiau wedi cael eu defnyddio am sawl rheswm. O helpu teithwyr i gadarnhau ffiniau gwleidyddol a pherchnogaeth tir.

Gydag engreifftiau o Archifau Ynys Môn a chasgliadau preifat, bydd yr arddangosfa yn mynd â chi ar daith o amgylch Ynys Môn. O fapiau prin o'r unfed ganrif a bymtheg i fapiau ystadau a siartiau arfordirol, maent yn dangos sut mae technegau mapio, a'r ynys wedi esblygu.

Llun o hen fap o Ynys Mon
Llun o hen fap o Ynys Mon
24.02.24 - 19.01.25