Sgip i'r prif gynnwys

Dysgu cymunedol

Mae Oriel Môn yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddysgu.

Lluniadu'r byw

Ymunwch â'n sesiynau lluniadu’r byw poblogaidd i ddysgu sgiliau newydd neu ymarfer eich technegau lluniadu. Cynhelir sesiynau trwy gydol y flwyddyn ac fe'u cynigir mewn blociau o chwe wythnos. Bydd ein hwylusydd angerddol yn eich helpu i ddatblygu a hogi'ch sgiliau lluniadu. Mae'r sesiynau hyn yn briodol ar gyfer dechreuwyr neu'r rhai sy'n dymuno datblygu eu sgiliau. Holwch yn y dderbynfa am fanylion dyddiadau neu edrychwch yn ein tudalen digwyddiadau.

Dosbarthiadau Meistr Arlunio

Nod ein rhaglen o ddosbarthiadau meistr yw eich annog i roi cynnig ar bethau newydd a darganfod sgiliau newydd. Bydd y sesiynau dydd hyn, sy'n cael eu rhedeg gan arlunwyr proffesiynol ac sy'n aml yn gysylltiedig â'n rhaglen arddangosfeydd, yn rhoi cyfle i chi roi eich angerdd ar waith. Mae modd gweld ein holl ddosbarthiadau meistr a gweithdai yn adran digwyddiadau'r wefan.

Y tu ôl i’r Llenni

O bryd i'w gilydd mae Oriel Môn yn caniatáu i bobl weld casgliadau nad ydynt fel arfer yn cael eu harddangos. Digwydd hyn fel arfer ar ffurf teithiau ‘y tu ôl i’r llenni’ a drefnwyd ymlaen llaw. Gweler ‘digwyddiadau’ i gael gwybodaeth am deithiau sydd ar y gweill.

Ymwelwyr yn yr Oriel